Hilda Bruls

Cognitieve gedragstherapie

Wat goed dat je op mijn website bent. Dit betekend dat je met een vraag of een probleem zit. Ik wil je daar graag bij helpen. Cognitieve gedragstherapie is breed inzetbaar.
Mensen met zeer uiteenlopende problemen hebben baat bij een cognitief gedragstherapeutische behandeling. De therapie is geschikt voor volwassenen en kinderen. De meeste behandelingen nemen niet meer dan tien tot vijfentwintig sessies in beslag.
Cognitieve gedragstherapie en Speltherapie worden gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Ook kan hiervoor een PGB worden aangevraagd bij uw gemeente.
CGT bij volwassenen kan in sommige gevallen ook worden vergoed door u werkgever.

Ik werk volgens de vijf natuurgerichte principes
1. Energie
2. Prikkeloverdracht
3. Drainage
4. Voeding
5. Psyche

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder Energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.